HTML5 & CSS3

PHP

PHP jest jednym z najpopularniejszych języków skryptowych używanych w tworzeniu dynamicznych stron WWW. Składniowo podobny jest do C i C++, jednak jego składnia jest znacząco uproszczona, nie ma potrzeby definiowania typów zmiennych, język robi to za nas, przydzielanie pamięci również nie musi leżeć w kwestii programisty. Ponadto zawiera on wiele wbudowanych funkcji pomocnych przy tworzeniu stron internetowych oraz wbudowaną obsługę wielu popularnych baz danych. Wykorzystuje się go do tworzenia skryptów wykonywanych po stronie serwera WWW. Powstał w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym czwartym roku jako PHP/FI (Personal Home Page/Forms Interpreter), od tego czasu przebył długą drogę, pełną ulepszeń i udoskonaleń, a od dwutysięcznego czternastego roku trwają prace nad stworzeniem nowej wersji, już siódmej. PHP jest językiem obiektowym. Obecnie jest dominującym jeżykiem programowania, który obsługuje aż trzy czwarte wszystkich domen internetowych! Większość z obecnie istniejących aplikacji sieciowych oparta jest właśnie na tym języku. Prawdopodobnie wszystkie CMS'y (systemy zarządzania treścią), fora dyskusyjne i aplikacje pocztowe, które znasz, napisane są w tym języku. Co prawda ma też on swoich zagorzałych zwolenników, ale i to nie strąca go z podium, na jakim się znajduje.