HTML5 & CSS3

JavaScript

JavaScript jest skryptowym językiem programowania wykorzystywanym najczęściej przy projektowaniu stron internetowych. Pojawił się on na rynku w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym piątym roku, a jego najnowsza wersja stabilna (1. 8.5) w dwutysięcznym jedenastym roku. Skrypty pisane w tym języku służą najczęściej do wprowadzenia interaktywności w czasie rzeczywistym pomiędzy użytkownikiem, a stroną. Jest to język wykonujący się po stronie użytkownika. Pozwala on na modyfikację wyglądu dokumentu, wykonywanie prostych obliczeń, kontrolowanie poprawności wypełniania formularza w czasie rzeczywistym oraz na obsługę zdarzeń z klawiatury i myszki. JS obejmuje sześć typów danych, a jego podstawowe konstrukcje opierają się na oczywistych operatorach logicznych, arytmetycznych i bitowych, instrukcjach warunkowych, przypisania oraz pętlach. Przez twórców aplikacji WWW jest stosowany głównie w celu poprawy ich wyglądu, walidacji danych z formularzy, wykrywania typu przeglądarki i tworzenia plików cookie. Zazwyczaj jego kod jest wbudowany w stronę WWW. Jest prosty w opanowaniu i obsługiwany przez większość przeglądarek. To bardzo popularne narzędzie wykorzystywane do dodawania interaktywności stronom internetowym.