HTML5 & CSS3

JavaScript- ożywienie martwego kodu

Język JavaScript służy do ożywienia statycznej strony internetowej składającej się z kodu HTML i CSS. Jest wspierany przez większość nowoczesnych przeglądarek internetowych, np. Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer. Służy do obsługi zdarzeń, integracji z użytkownikiem przez wypełnianie formularzy, reagowanie na zdarzenia (najechanie myszką na konkretny element), lub zbierania informacji (nazwa systemu operacyjnego, wersja przeglądarki). Również wszelkiego rodzaju widgety takie jak zegarki, liczniki odwiedzisz, kalendarze tworzone są właśnie w tej kategorii. Jest to język obiektowy, swoją składnią przypomina zaawansowane języki programowania takie jak C++, C, Pearl. Podobnie jak CSS, kod JavaScript może zostać umieszczony bezpośrednio w kodzie HTML, bądź w zewnętrznym pliku. Drugie rozwiązania zwiększą czytelność kodu, pozwala na szybszą edycji oraz zmniejsza czas ładowania poszczególnych stron. Język ten jest na tyle rozbudowany, że pozwala tworzyć osobne aplikacje, np. ChatZilla. Wszystkie zadanie opisane w kodzie JavaScript wykonywane są lokalnie, tzn. na komputerze klienta. Pozwala to w znaczny sposób odciążyć serwer, a tym samym zwiększyć jego możliwości. Języka JavaScript nie należy mylić z Javą, mimo iż oba są używane na stronach internetowych