HTML5 & CSS3

Animacje za pomocą jQuery

Strony internetowe nie muszą wcale być nudne. Możemy wprowadzić elementy animacji, które będą dobrym uzupełnieniem strony internetowej. Bardzo ważną rzeczą jest tutaj moduł zdarzeń, który jest podstawą animacji na stronach internetowych. Warto tutaj wspomnieć o modelu W3C, który zapewne gdzieś nam się przewinął kiedy zajrzeliśmy do kodu źródłowego strony internetowej. Jak można się domyślić ten model posiada trzy fazy. Pierwszą fazę jest przechwytywanie, czyli obiekt będący zdarzeniem „wędruje” do dokumentu element po elemencie kierując się ku dołowi. Dzieje się tak do momentu aż dojdzie do celu. Kiedy już osiąga swój cel przechodzi w drugą fazę, ale tylko na chwilę, żeby przejść w fazę trzecią. Ta z kolei wędruje z powrotem w górę. W taki prosty sposób powstaje zdarzenie, które jest jednym z fundamentalnych rzeczy jeśli chodzi o jQuery.
Zostało wspomniane, że obiekt wędruje w górę, aby osiągnąć domyślną akcję. Czy da się pominąć tę fazę? W niektórych przypadkach tak, w niektórych nie. Aby jednak uniknąć sprawdzanie samej funkcji „spaceru” wystarczy pomiędzy linijki zgrabnie wplątać przerwanie akcji. W ten sposób nie będziemy musieli się brudzić w wyjątkami. Otóż jQuery jest sprawnym narzędziem do wprowadzenia animacji na stronie internetowej.